•  دارای آسترکشی ضدتعریق
 • دارای فروش تک و عمده
 • مناسب زیر شال
 • مناسب پوشش خارج از کشور
 • مناسب پوشش خانم هایی که در مهمانی هایی که نیاز به حجاب با لباس مجلسی می باشد 
 • امکان طراحی با لباس های شما وجود دارد
 • فروش مجازی و حضوری دارد
 • امکان طراحی توربان به همراه پوشش گردن نیز وجود دارد

توربان و کلاه حجاب

 •   توربان های نوراحجاب می تواند هم قابلیت پوشش گردن را داشته باشد
 • این محصولات کاربردهای متفاوت برای أنواع متفاوت پوشش را دارا می باشد
 • مناسب حجاب برای مجالس خانوادگی خاص
 • مناسب حجاب برای مسافرت های خارجی
 • مناسب حجاب زیر شال و خانم هایی که تازه حجاب می کنند
 • مناسب خانم هایی که به دلائل مختلفی مثل مریضی های سرطانی ریزش مو دارند