رامونا سیزو قد160(کد78)

700,000 تومان
رامونا سیزو قد160 قسمت جلوی چادر زدگی دارد.

عربی عبایی سیزو مچ مروارید قد165(کد76)

750,000 تومان
عربی عبایی سیزو مچ مروارید قد165 پشت چادر جای اتو دارد.

مشاغل ندا قد 160(کد73)

408,000 تومان
مشاغل ندا قد 160 کنار آستین نخکشی دارد و پشت چادر پارچه زدگی دارد.  

عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد160(کد75)

1,000,000 تومان
عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد160تا165 پشت چادر در چند جای مختلف جای چسب دارد

عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد160(کد72)

1,000,000 تومان
عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد160تا165 پشت چادر در چند جای مختلف جای چسب دارد

عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد155(کد71)

1,000,000 تومان
عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد155تا160 پشت چادر در چند جای مختلف جای چسب دارد

عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد165(کد70)

1,000,000 تومان
عربی اصیل سیزو تمام نگین طرح باران قد165تا 170 پشت چادر در چند جای مختلف جای چسب دارد

لبنانی ندا قد 160(کد53)

408,000 تومان
طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

غزاله سیزو پلیسه قد160(کد50)

680,000 تومان
طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد

عربی اصیل ساده ندا قد155(کد30)

408,000 تومان
عربی اصیل جنس ندا قد155تا160 جلوی چادر سرشانه سمت راست زدگی دارد طرح 99 درصد سالم تعویض و مرجوع ندارد