چادر عربی عبایی از انواع چادر عربی است اما آستین آن کلوش است. این چادر در خرجکارهای متنوعی تولید شده است.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

اتمام موجودی
عربی عبایی مچ نگین اماراتی جنس سیزو 4
استعلام موجودی این محصول :

تعداد موجودی این محصول در شعبه های مختلف نورا حجاب

ردیف نام شعبه تعداد موجودی
1 شعبه آجودانیه موجودی محدود دارد
2 شعبه مزون دروس موجودی محدود دارد
3 شعبه مشهدالرضا موجودی محدودی دارد

عربی عبایی مچ نگین

1,300,000 تومان
 • تنوع پارچه
 • سایزبندی
 • پشت چادر تیکه ندارد
 • آستین کیمونویی
 • قسمت آستین نگین چسب شده است
 • ارتفاع آستین30cm و پهنا10cm
 • کاربرد روزمره مخصوصا فصل سرد
 • استایل: در بخش پرو مجازی
 • تفاوت چادر عربی اصیل و عربی عبایی
عربی عبایی مچ مروارید جنس سیزو 16
استعلام موجودی این محصول :

تعداد موجودی این محصول در شعبه های مختلف نورا حجاب

ردیف نام شعبه تعداد موجودی
1 شعبه آجودانیه موجودی دارد
2 شعبه مزون دروس موجودی دارد
3 شعبه مشهدالرضا موجودی دارد

عربی عبایی مچ مروارید

1,700,000 تومان
 • تنوع پارچه
 • سایزبندی
 • پشت چادر تیکه ندارد
 • آستین مروارید پرس شده است
 • آستین کیمونویی
 • ارتفاع آستین30cm و پهنا10cm
 • کاربرد روزمره مخصوصا فصل سرد
 • استایل: در بخش پرو مجازی
 • تفاوت چادر عربی اصیل و عربی عبایی
اتمام موجودی
عربی عبایی مچ گلدوزی جنس سیزو 20
استعلام موجودی این محصول :

تعداد موجودی این محصول در شعبه های مختلف نورا حجاب

ردیف نام شعبه تعداد موجودی
1 شعبه آجودانیه موجودی محدود جنس سیزو و لاموت دارد
2 شعبه مزون دروس موجودی محدود جنس سیزو دارد
3 شعبه مشهدالرضا موجودی ندارد

عربی عبایی گلدوزی صنعتی

950,000 تومان1,850,000 تومان
 • تنوع پارچه
 • سایزبندی
 • پشت چادر تیکه ندارد
 • آستین گلدوزی صنعتی شده است.
 • آستین کیمونویی
 • ارتفاع آستین30cm و پهنا10cm
 • کاربرد روزمره مخصوصا فصل سرد
 • استایل: در بخش پرو مجازی
 • تفاوت چادر عربی اصیل و عربی عبایی
عربی عبایی ساده جنس سیزو 25
استعلام موجودی این محصول :

تعداد موجودی این محصول در شعبه های مختلف نورا حجاب

ردیف نام شعبه تعداد موجودی
1 شعبه آجودانیه موجودی جنس فیدر کامل جنس سیزو محدود
2 شعبه مزون دروس موجودی جنس فیدر کامل جنس سیزو محدود
3 شعبه مشهدالرضا موجودی دارد

عربی عبایی ساده

1,600,000 تومان1,800,000 تومان
اتمام موجودی
عربی عبایی مچ ربان دوزی
استعلام موجودی این محصول :

تعداد موجودی این محصول در شعبه های مختلف نورا حجاب

ردیف نام شعبه تعداد موجودی
1 شعبه آجودانیه موجودی محدود در طرح و سایزبندی دارد
2 شعبه مزون دروس موجودی محدود در طرح و سایزبندی دارد
3 شعبه مشهدالرضا موجودی محدود در طرح و سایزبندی دارد

عربی عبایی نیمه ربان دوزی

2,300,000 تومان2,600,000 تومان
 • تنوع پارچه
 • سایزبندی
 • پشت چادر تیکه ندارد
 • دو نوع:1-روی آستین ربان دوزی 2-روی آستین و جلوی کارربان دوزی
 • ربان دوزی با دست و در طرح های متنوع است
 • آستین کیمونویی
 • ارتفاع آستین30cm و پهنا10cm
 • کاربرد مجلسی مخصوصا فصل سرد
 • استایل: در بخش پرو مجازی
 • نحوه نگهداری خاص و با مراقبت است
 • تفاوت چادر عربی اصیل و عربی عبایی
اتمام موجودی
عربی عبایی تمام نگین دار جنس سیزو 40
استعلام موجودی این محصول :

تعداد موجودی این محصول در شعبه های مختلف نورا حجاب

ردیف نام شعبه تعداد موجودی
1 شعبه آجودانیه موجودی محدود سایزبندی دارد
2 شعبه مزون دروس موجودی دارد
3 شعبه مشهدالرضا موجودی محدود سایزبندی دارد

عربی عبایی تمام نگین

1,850,000 تومان
 • تنوع پارچه
 • سایزبندی
 • پشت چادر تیکه ندارد
 • آستین کیمونویی
 • ارتفاع آستین30cm و پهنا10cm
 • کاربرد روزمره مخصوصا فصل سرد
 • استایل: در بخش پرو مجازی
 • تفاوت چادر عربی اصیل و عربی عبایی
اتمام موجودی
عربی عبایی تمام گلدوزی طرح دلبر جنس لاموت
استعلام موجودی این محصول :

تعداد موجودی این محصول در شعبه های مختلف نورا حجاب

ردیف نام شعبه تعداد موجودی
1 شعبه آجودانیه موجودی ندارد
2 شعبه مزون دروس موجودی محدود سایز بندی دارد
3 شعبه مشهدالرضا موجودی محدود سایزبندی دارد

عربی عبایی گلدوزی دلبر

1,100,000 تومان
 • تنوع پارچه
 • سایزبندی
 • پشت چادر تیکه ندارد
 • آستین کیمونویی
 • جلوی کار و روی آستین گلدوزی دالبر شده است.
 • ارتفاع آستین30cm و پهنا10cm
 • کاربرد روزمره مخصوصا فصل سرد
 • استایل: در بخش پرو مجازی